Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
04.10.2022.-17.10.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Stendes iela 8 (kadastra apzīmējums 0100 076 0660)  

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.09.2022. sēdes protokols Nr. 39, 1.2.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Stendes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 076 0660) paredzēts cirst: 7 kļavas ø 53, 49, 57, 68, 18 (celma caurmērs 21 cm), 52, 44 cm, 7 liepas ø 43, 42, 25, 37, 34, 38, 35 cm, 4 ozolus ø 60, 50, 50, 78 cm, 11 zirgkastaņas ø 29, 41, 13/16 (celma caurmērs 21 cm), 50, 36, 31, 37, 44, 33 cm, 3 Rietumu tūjas ø 14/17 (celma caurmērs 32 cm), 17/18 (celma caurmērs 30 cm), 17 cm (celma caurmērs 23 cm), 1 egli ø 29 cm, 1 aso egli ø 38 cm, 12 ošlapu kļavas ø 19/19 (celma caurmērs 31 cm), 45, 48/35, 48, 24, 85, 55, 18 (celma caurmērs 21 cm), 22/23/24, 22, 12/13 (celma caurmērs 23 cm), 28 cm, 1 ievu ø 34 cm, 4 papeles ø 65, 35, 39, 17/22 cm un 9 bērzus ø 52, 34, 21, 32, 30, 62, 40, 29/37, 28 cm, kā arī kokus  ar celma caurmēru mazāku par 20 cm.

  • Objekts – Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūvju būvniecība
  • Adrese – Rīga, Stendes iela 8 (kadastra apzīmējums 0100 076 0660)
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA "Bonava Latvija"

Lai veiktu četru daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūvju būvniecību, kas ietver piegulošās stāvvietas, inženiertīklu izbūvi, kā arī labiekārtojuma ierīkošanu Rīgā, Stendes ielā 8 (76. grupa, 234. grunts; kadastra apzīmējums 0100 076 0660) ir paredzēts cirst: 7 kļavas ø 53, 49, 57, 68, 18 (celma caurmērs 21 cm), 52, 44 cm, 7 liepas ø 43, 42, 25, 37, 34, 38, 35 cm, 4 ozolus ø 60, 50, 50, 78 cm, 11 zirgkastaņas ø 29, 41, 13/16 (celma caurmērs 21 cm), 50, 36, 31, 37, 44, 33 cm, 3 Rietumu tūjas ø 14/17 (celma caurmērs 32 cm), 17/18 (celma caurmērs 30 cm), 17 cm (celma caurmērs 23 cm), 1 egli ø 29 cm, 1 aso egli ø 38 cm, 12 ošlapu kļavas ø 19/19 (celma caurmērs 31 cm), 45, 48/35, 48, 24, 85, 55, 18 (celma caurmērs 21 cm), 22/23/24, 22, 12/13 (celma caurmērs 23 cm), 28 cm, 1 ievu ø 34 cm, 4 papeles ø 65, 35, 39, 17/22 cm un 9 bērzus ø 52, 34, 21, 32, 30, 62, 40, 29/37, 28 cm, kā arī kokus  ar celma caurmēru mazāku par 20 cm.

"Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 15. pielikumu "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz), līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot 67 kokus."

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 04.10.2022. līdz 17.10.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 17.10.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46; Pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Brīvības gatvē 275, kontaktpersona: Kristaps Eglājs, tālr. 29813266.

Aptaujas lapa

Infomācija