Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
25.04.2023. -11.05.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

 • Rīga, Miera iela 73 (kadastra apzīmējums: 0100 025 0120);
 • Rīga, Miera iela 75A (kadastra apzīmējums: 0100 025 0174);
 • Rīga, Miera iela 75 (kadastra apzīmējums: 0100 025 0130);
 • Rīga, Miera iela 77 (kadastra apzīmējums:0100 025 0121)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.03.2023. sēdes protokols Nr. 13, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā,  Miera ielā 73, Miera ielā 75A, Miera ielā 75 un Miera ielā 77 (kadastra apzīmējums - 0100 025 0120; 0100 025 0174; 0100 025 0130; 0100 025 0121) kopumā paredzēts cirst 19 kokus, kuru celma caurmērs nav mazāks par 20 cm, kā arī vēl kokus, kuru caurmērs nav sasniedzis 20 cm un augļu kokus.

Saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ar komerctelpām būvniecību, Rīgā,  Miera ielā 73, Miera ielā 75A, Miera ielā 75 un Miera ielā 77 (kadastra apzīmējums - 0100 025 0120; 0100 025 0174; 0100 025 0130; 0100 025 0121) kopumā paredzēts cirst 19 kokus, kuru celma caurmērs nav mazāks par 20 cm, kā arī vēl kokus, kuru caurmērs nav sasniedzis 20 cm un augļu kokus.

 • Miera ielā 73 (kadastra apz. - 0100 025 0120) paredzēts cirst:
  • vienu kļavu ø 20 cm;
  • vienu Holandes liepu ø 73 cm;
  • vienu vīksnu ø 14/17/23 cm.
 • Miera ielā 75A (kadastra apz. - 0100 025 0174) paredzēts cirst:
  • divas egles ø 20, 48 cm;
  • vienu Holandes liepu ø 51 cm;
  • vienu bērzu ø 55 cm;
  • četras kļavas ø 40, 36, 20, 32/34/30 cm.
 • Miera iela 75 (kadastra apz. - 0100 025 0130) paredzēts cirst:
  • vienu kļavu ø 34 cm.
 • Miera ielā 77 (kadastra apz. - 0100 025 0121) paredzēts cirst:
  •  piecas tūjas ø 30, 32, 28, 27/31, 16/22/23/22/14 cm;
  •  vienu kļavu ø 30/33 cm;
  •  vienu vīksnu ø 30 cm.

Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.  7442) un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr.  852) aizsardzības zonā.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" grafisko karti "RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" zemesgabals atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā un saskaņā ar grafisko karti "RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi" zemesgabals atrodas perimetrālās apbūves teritorijā, un atbilstoši šiem noteikumiem objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 25.04.2023. līdz 11.05.2023.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 11.05.2023. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +371  67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja "Miera Development", kontaktpersona -  Priit Toomingas, tālr.: +371 517927, e-pasts: info@reterra.ee