Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
09.04.2024. -22.04.2024.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Matīsa iela 52 (kadastra apzīmējums 0100 033 0099)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.04.2024 sēdes protokols Nr. 14, 2.2.1 §. publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Matīsa iela 52 (kadastra apzīmējums 0100 033 0099) paredzēts nocirst paredzēts cirst 1 egli ø 28 cm.

  • Objekts – Divu daudzstāvu dzīvojamo ēku jaunbūve,
  • Adrese – Adrese: Rīga,  Matīsa iela 52,
  • Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 033 0099,
  • Zemesgabala īpašnieks – koka ciršanas ierosinātājs: SIA Matisa 52

KOKA CIRŠANAS IEMESLS

Saistībā ar plānoto divu daudzstāvu dzīvojamo ēku jaunbūvju būvniecību Rīgā, Matīsa ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 033 0099) paredzēts cirst 1 egli ø 28 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas centru apbūves teritorijā ar dzīvojamās funkcijas īpatsvaru virs 20%, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana.

Publiskā apspriešana notiek no 09.04.2024. līdz 22.04.2024.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.04.2024. šādās vietās: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis+371 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53;

pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Matīsa ielā 52-1, kontaktpersona: Priit Toomingas, tālr. +37129517927.

Informāciju par pieņemtajiem lēmumiem iespējams skatīt sadaļā: Koku ciršanas ieceru publisko apspriešanas rezultāti