Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
07.11.2023.-20.11.2023

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Džoharta Dudajeva gatve 3 k-1 kadastra apzīmējums: 0100 071 1637,

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.10.2023. sēdes protokols Nr. 41, 2.2.1 §., publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Džoharta Dudajeva gatve 3 k-1 kadastra apzīmējums: 0100 071 1637, paredzēts cirst 4 bērzus ø 36, 18/31/37, 53, 43/32/42 cm.

  • Objekts – Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve.
  • Adrese – Rīga, Džoharta Dudajeva gatve 3 k-1, LV-1084.
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA “WHITE OFFICE HOUSE“ un Jānis Glāznieks

Saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves un teritorijas labiekārtojuma būvniecību Rīgā, Džoharta Dudajeva gatvē 3 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 1637) paredzēts cirst 4 bērzus ø 36, 18/31/37, 53, 43/32/42 cm.

Projekta risinājums paredz teritorijas sakārtošanu, labiekārtošanu, papildus paredzot arī kvalitatīvus apstādījumus un 10 jaunu dižstādu iestādīšanu.

Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir daudzdzīvokļu māju apbūve (Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzD1), līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana, iestādot 10 dižstādus.

IESPĒJA IZTEIKT VIEDOKĻUS UN PRIEKŠLIKUMUS

Publiskā apspriešana notiek no 07.11.2023. līdz 20.11.2023.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 20.11.2023. šādās vietās: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Ieriķu ielā 43A, Pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, , Bērzaunes ielā 11A, kontaktpersona: Renāte Bāliņa, tālr. +37128333630.

Informāciju par pieņemtajiem lēmumiem iespējams skatīt sadaļā: Koku ciršanas ieceru publisko apspriešanas rezultāti