Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgas domes Sekretariāta Korespondences nodaļā vai Arhīvā pa pastu, e-pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavotas sociāltiesiska rakstura izziņas. Sagatavotās izziņas tiek nodotas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā izsniegšanai pieprasītājam, nosūtītas adresātam pa pastu kā ierakstītas vēstules vai saņemtas klātienē Rīgas domes Sekretariāta Arhīvā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Personu apliecinošs dokuments vai dokuments, kas apliecina personas tiesības saņemt izziņu.
    Personas izziņu var pieprasīt par sevi, par viņu aizgādībā esošām personām un mirušiem radiniekiem.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Saņemot izziņu klātienē, jāuzrāda perosnu apliecinošs dokuments. Saņemot izziņu pa pastu, tā tiks nosūtīta ierakstītā vēstulē.