Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Paskaidrojuma raksta ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju konservācijai I daļu (ieceres dokumentācija) iesniedz portālā - www.bis.gov.lv/bis, ierosinot 1.grupas inženierbūves (atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi") konservāciju.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Aizpildīts iesniegums "Paskaidrojuma raksts inženierbūvei (konservācijai)".
  2. Tehniskie vai īpašie noteikumi.
  3. Paredzētās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas.
  4. Grafiskie dokumenti ar inženierbūves vizuālo risinājumu (neattiecas uz inženierbūves nojaukšanu).
  5. Derīgs zemes gabala topogrāfiskais plāns vai instrumentāli uzmērīts zemes robežu plāns.
  6. Novietojuma plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīts paredzētās inženierbūves novietojums zemes gabalā un tās ārējie izmēri, uz derīga topogrāfiskā plāna (neattiecas uz inženierbūves nojaukšanu).
  7. Ražotāja izstrādāta tehniskā dokumentācija (attiecībā uz gatavas inženierbūves novietošanu).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).