Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Audžuģimenei ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt: pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei; pabalstu bērna uzturam par audžuģimenē uzņemta bērna aprūpi. Audžuģimene, kura deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, tās aprūpē atrodas ar bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns un kura ar Sociālo dienestu ir noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, var pieprasīt pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Rīgas Sociālais dienests nodrošina sociālās garantijas bērnam, kurš uz laiku ir ievietots audžuģimenē, atbilstoši viņa vajadzībām, piešķirot pabalstu bērna uzturam audžuģimenē, pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam, kā arī audžuģimenei papildu atlīdzību par audžuģimenes pienākuma pildīšanu.
  Pabalsts bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē mēnesī tiek noteikts 75% apmērā no Latvijas Republikā noteiktās minimālās darba algas. Pašvaldības atlīdzības apmērs par audžuģimenes pienākuma pildīšanu ir 215 EUR mēnesī. Pabalsta apmērs apģērba un mīkstā inventāra iegādei kalendārajā gadā bērnam līdz sešu gadu (ieskaitot) vecumam ir 200 EUR. Pabalsta apmērs apģērba un mīkstā inventāra iegādei kalendārajā gadā bērnam no septiņu līdz 18 gadu vecumam ir 250 EUR.
  Persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un uzrāda personas apliecinošu dokumentu un iesniedz:
  1. iesniegumu ar pieprasījumu pabalsta audžuģimenē ievietota bērna uzturam, pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei un pašvaldības atlīdzības par audžuģimenes pienākuma pildīšanu piešķiršanu;
  2. Rīgas bāriņtiesas lēmuma par konkrēta bērna ievietošanu audžuģimenē noraksta kopiju.
  Lai saņemtu minēto atbalstu, nepieciešams vērsties Rīgas Sociālajā dienestā, Baznīcas ielā 19/23, 1. stāvā, 110. kabinetā, tālr. 67105044.
  Iesniegumu valsts valodā un citus dokumentus Sociālajā dienestā var iesūtīt pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai arī izmantojot e-adresi.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz personas norādīto norēķinu kontu.