Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pamatojoties uz saņemto informāciju pa pastu, faksu, telefonu un e-pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavoti Rīgas domes priekšsēdētāja un Rīgas pilsētas izpilddirektora iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu atvasinājumi, Rīgas domes lēmumu atvasinājumi, Rīgas domes sēžu protokolu atvasinājumi, sarakstes dokumentu atvasinājumi, Rīgas domes Sekretariāta Arhīva fondos esošie dokumentu atvasinājumi. Sagatavotie dokumentu atvasinājumi tiek nodoti Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā izsniegšanai pieprasītājam vai nosūtīti adresātam pa pastu vai uz e-pastu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klients vēršas pēc pakalpojuma klātienē, pa pastu, telefonu vai e-pastu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Klātiene: Pakalpojumu var saņemt Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, iepriekš to norādot pieprasījumā.
  E-pasts: Ja nepieciešams saņemt informatīvu teksta datni vai elektroniski apliecinātu kopiju bez ierobežotas pieejamības informācijas datiem.
  Pasts: Pakalpojumu var saņemt pa pastu, iepriekš to norādot pieprasījumā.
  Ja dokuments satur ierobežotas pieejamības informāciju, tad, saņemot klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.