Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, kas norisinās pasākuma laikā. (Publiska vieta - jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem; Pastāvīga tirdzniecības vieta – pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai iekārtota tirdzniecības vieta, kas reģistrēta nodokļus un nodevas reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Reģistrēto ielu tirdzniecības vietu saraksts ir pieejams Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā https://www.riga.lv/lv, sadaļā Pilsēta - Uzņēmējiem - Reģistrēto ielu tirdzniecības vietu saraksts

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums ielu tirdzniecībai reģistrētajā ielu tirdzniecības vietā (sk. iesnieguma veidlapu) un iesnieguma veidlapas pielikuma daļā norādītie dokumenti.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Pakalpojums ir bez maksas.
  Atbilstoši Rīgas domes 2011. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr.109 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā” noteiktajam, ir jāmaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Elektroniski parakstīta atļauja tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Ja dokumenti iesniegti klātienē Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā, klients var norādīt, kurā Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra atrašanās vietā vēlas saņemt atbildi.