Cena
Skatīt procesa aprakstu
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena14.00-18.00
 • OtrdienaSlēgts
 • TrešdienaSlēgts
 • Ceturtdiena14.00-18.00
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs

Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs

Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs

Ieriķu iela 43A, Rīga, LV-1084
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.00 - 19.00
 • Otrdiena8.00 - 18.00
 • Trešdiena8.00 - 18.00
 • Ceturtdiena8.00 - 19.00
 • Piektdiena8.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs

Gobas iela 6A, Rīga, LV-1016
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Personai, kura ar afišu palīdzību vēlas informēt pilsētas iedzīvotājus un viesus par kādu pasākumu, jāvēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā ar iesniegumu un afišas maketu, lūdzot nodrošināt afišu izvietošanu uz pašvaldības īpašumā esošajiem afišu stabiem un stendiem.
Afišu izvietošana tiek nodrošināta pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sagatavotā maksāšanas paziņojuma par pašvaldības nodevas samaksu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klients vēršas pēc pakalpojuma klātienē, elektroniski vai pa pastu. Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā dokumentu skapī, vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā pastkastē.
  Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un afišas maketu.
  Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu veidlapu un afišas maketu.
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1."Iesniegums afišu izvietošanai" (veidlapa Nr.DA_117_v2)
  2. Afišas makets.
  Konsultācijas par Valsts valodas likuma prasībām un latviešu valodas pareizrakstības normām afišu tekstu atveidē var saņemt, rakstot uz e-pastu laila.rudzroga@riga.lv vai zvanot pa tālr. 67037937.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Nodeva par afišu uz Rīgas pašvaldības piederoša afišu staba vai stenda tiek aprēķināta atbilstoši Rīgas domes 01.08.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.51 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu Rīgā” 15.1 punktam pēc formulas N = B x L x Z x T x Zi, kur N – nodeva par vienu afišu dienā; B – afišas nodevas bāzes likme 0,18 euro; L – afišas laukums; Z – zonas koeficients; T – tematikas koeficients; Zi - koeficients maksai par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederoša afišu staba vai stenda izmantošanu par vienu afišu dienā ir 3.
  Pašvaldības nodeva par vienas afišas izvietošanu 1.zonā (ar zonas koeficientu 4) ir 1,08 EUR, 2.zonā (ar zonas koeficientu 3) – 0,81 EUR, 3.zonā (ar zonas koeficientu 2) - 0,54 EUR par vienu dienu.

  Maksājuma rekvizīti:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģ. Nr. 90011524360
  Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  Konta Nr. LV55RIKO0020100000003

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Iesniegto afišu izvietošana uz pašvaldības īpašumā esošajiem afišu stabiem un stendiem.