Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kronvalda bulvārī 8 (iznomājamā platība 145,30 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 010 0100 001 nomas līgumu

01.09.2020. Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kronvalda bulvārī 8 (iznomājamā platība 145,30 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 010 0100 001, nomas līgumu ar SIA “Jolly Cafe, reģistrācijas Nr. 40203251291, nomas maksa  - EUR 775,90 mēnesī, ar termiņu līdz 31.08.2026.

Publicēts: 03.09.2020.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kandavas ielā 4 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 064 0444 001, nomas līgumu

01.06.2020. Rīgas 34.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kandavas ielā 4 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 064 0444 001,  nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KAFE SERVISS”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  - EUR 83,07/m2 mēnesī, ar termiņu līdz 20.11.2023. 

Publicēts 09.07.2020.

Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

Rīgas domes Īpašuma departaments sniedz atbalstu nomniekiem, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka atbilstību noteiktajiem kritērijiem un iesniegumu.
Skatīt vairāk