Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kandavas ielā 4 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 064 0444 001, nomas līgumu

01.06.2020. Rīgas 34.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kandavas ielā 4 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 064 0444 001,  nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KAFE SERVISS”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  - EUR 83,07/m2 mēnesī, ar termiņu līdz 20.11.2023. 

Publicēts 09.07.2020.