Par nekustamā īpašuma Rīgā, Lidoņu ielā 27 k-2 daļas (iznomājamā platība 90,40 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 0670047001, nomas līgumu

05.11.2020. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Lidoņu ielā 27 k-2 (iznomājamā platība 90,40 m²), būves kadastra apzīmējums 01000670047001, nomas līgumu ar SIA “Milla”, reģistrācijas Nr. 50103066341, nomas maksa  - EUR 380,- mēnesī, ar termiņu līdz 09.11.2025. 

Publicēts 10.11.2020.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Lidoņu ielā 27 k-2 daļu (iznomājamā platība 148,90 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 067 0047 001, nomas līgumu

23.10.2020. Rīgas 40.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 15/17 (iznomājamā platība 18.70 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 021 0018 001,  nomas līgumu ar Biedrību  “ASSOR”, reģistrācijas Nr.40008018867, nomas maksa  - EUR 95.00 mēnesī, ar termiņu līdz 30.10.2025.

Publicēts 26.10.2020.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 11 (iznomājamā platība 13,50 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002, nomas līgumu

08.10.2020. Rīgas 95.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 11 (iznomājamā platība 13,50 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002,  nomas līgumu ar SIA “LPG care”, reģistrācijas Nr. 40103560464, nomas maksa  - EUR 42,40 mēnesī, ar termiņu līdz 07.10.2026. 

Publicēts 13.10.2020.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 11 (iznomājamā platība 25,30 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002, nomas līgumu


08.10.2020. Rīgas 95.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 11 (iznomājamā platība 25,30 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002, nomas līgumu ar Zoju Miheli, nomas maksa  - EUR 75,00 mēnesī, ar termiņu līdz 07.10.2026. 

Publicēts: 13.10.2020.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Lidoņu ielā 27 k-2 daļu (iznomājamā platība 148,90 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 067 0047 001, nomas līgumu

07.10.2020.  Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Lidoņu ielā 27 k-2 (iznomājamā platība 148,90 m²), 
būves kadastra apzīmējums 0100 067 0047 001, nomas līgumu ar SIA “FF Bakery Latvia”, reģistrācijas Nr. 40203081805, nomas maksa  - EUR 605,- mēnesī, 
ar termiņu līdz 06.10.2025. 

Publicēts 08.10.2020.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kronvalda bulvārī 8 (iznomājamā platība 145,30 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 010 0100 001 nomas līgumu

01.09.2020. Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kronvalda bulvārī 8 (iznomājamā platība 145,30 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 010 0100 001, nomas līgumu ar SIA “Jolly Cafe, reģistrācijas Nr. 40203251291, nomas maksa  - EUR 775,90 mēnesī, ar termiņu līdz 31.08.2026.

Publicēts: 03.09.2020.


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kandavas ielā 4 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 064 0444 001, nomas līgumu

01.06.2020. Rīgas 34.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kandavas ielā 4 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 064 0444 001,  nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KAFE SERVISS”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  - EUR 83,07/m2 mēnesī, ar termiņu līdz 20.11.2023. 

Publicēts 09.07.2020.

Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

Rīgas domes Īpašuma departaments sniedz atbalstu nomniekiem, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka atbilstību noteiktajiem kritērijiem un iesniegumu.
Skatīt vairāk