Komunikācijas pārvalde

67026337
rdkp [at] riga.lv

Pārvaldes uzdevumi:

 • izplata un skaidro plašsaziņas līdzekļiem Rīgas pilsētas pašvaldības oficiālo viedokli un informāciju;
 • apzina plašsaziņas līdzekļu pieprasījumu pēc konkrētas informācijas un veic nepieciešamos pasākumus šīs informācijas iegūšanai un izskaidrošanai;
 • koordinē Rīgas pašvaldības portāla saturisko attīstību;
 • koordinē pašvaldības iestāžu sabiedrisko attiecību speciālistu darbu, sniedz padomus, priekšlikumus un konsultē ar sabiedrības informēšanu saistītajos jautājumos pašvaldības iestāžu vadītājus;
 • konsultē Rīgas domes priekšsēdētāju, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku, Rīgas domes komiteju priekšsēdētājus, Rīgas pilsētas izpilddirektoru un Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību un īpaša statusa institūciju vadītājus un darbiniekus sabiedrisko attiecību jomā;
 • izmantojot Rīgas pašvaldības portālu, sociālos tīklus un sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem, informē sabiedrību par Rīgas pilsētas pašvaldības aktualitātēm, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, skaidro jaunu lēmumu pieņemšanas nepieciešamību
 • organizē un vada Rīgas domes priekšsēdētāja, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka, Rīgas pilsētas izpilddirektora un Rīgas domes komiteju priekšsēdētāju preses konferences un citus plašsaziņas līdzekļiem paredzētus pasākumus, kā arī video sarunas tiešsaistes režīmā;
 • organizē žurnālistu tikšanās un intervijas ar Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonām;
 • izvērtē plašsaziņas līdzekļos atspoguļoto informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldības darbību un nepieciešamības gadījumā pieprasa kļūdainas vai neprecīzas informācijas labošanu;
 • pēc Rīgas domes priekšsēdētāja norādījuma sagatavo oficiālos apsveikumus, paziņojumus, runas un uzrunas;
 • pieņem lēmumus par Rīgas pilsētas pašvaldības portālā un sociālajos tīklos izvietojamās informācijas publicēšanas veidu un vizuālo risinājumu; sniedz ieteikumus un norādījumus Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem par iesniedzamās informācijas veidu publicēšanai Rīgas pašvaldības portālā, nodrošinot vienotu principu ieviešanu.