Informācija medijiem Mājokļi
Rīgas ūdens

SIA “Rīgas ūdens” organizētajā 19. novembrī notikušajā videokonferencē ar Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas pārstāvjiem, panākta konceptuāla vienošanās par darba grupas izveidi, lai kopīgi sagatavotu priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos ūdens skaitītā rādījumu starpības samazināšanai. Deleģēt savus pārstāvjus šo grozījumu izstrādei jau piekritusi Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija (LNPAA), SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) un a/s “Rīgas Namu apsaimniekotājs” (RNA). 

Videokonferences dalībnieki vienojās, ka nepieciešamas izvirzīt vienotas tehniskās prasības dzīvokļos uzstādāmajiem skaitītājiem, kā arī stingrākus nosacījumus juridiskajām personām, kas veic to uzstādīšanu. SIA “Rīgas ūdens” aicinājusi izteikt viedokli arī Rīgas apkaimju biedrībām, tādējādi apzinot plašu dzeramā ūdens patērētāju viedokli.

Šī videokonference tika noorganizēta, lai pārrunātu iespējamos risinājumus ūdens patēriņa skaitītāju starpības samazināšanai daudzdzīvokļu namos. Problēma aktualizējusies pēdējā laikā saņemot vairākas klientu sūdzības par mehānisko skaitītāju neprecīzajiem uzskaites rādījumiem, kuri konstatēti verificētajiem ūdens patēriņa uzskaites mēraparātiem dzīvojamo ēku ūdensvadu ievados. Reaģējot uz šiem iebildumiem, SIA “Rīgas ūdens” ierosināja kopā ar namu apsaimniekotājiem veikt pētījumu, lai maksimāli samazinātu ūdens patēriņa starpību, kas rodas, salīdzinot patēriņa uzskaites rādījumus ēkas ievadā uzstādītājam mēraparātam un dzīvoklī esošajiem skaitītājiem. 

Rīgas ūdens, RNP un RNA pārstāvji vienojās apzināt problemātiskākās savā apsaimniekošanā esošās dzīvojamās mājas un sastādīt objektu sarakstu, kuros  pirms tam tiktu pastiprināti apsekoti iekšējie tīkli un tajos novērsti bojājumi, kā arī būtu jau uzstādīti ultraskaņas mēraparāti, lai varētu pilotprojekta ietvaros izmēģināt vairākus iespējamos variantus ūdens patēriņa starpības samazināšanai.

SIA “Rīgas ūdens” daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās šogad jau uzstādījis 50 ultraskaņas mēraparātus un iepirkts vēl 341 šāds mēraparāts. Nākamajā gadā plānots turpināt uzņēmuma valdījumā esošo mehānisko mēraparātu nomaiņu pret ultraskaņas skaitītājiem, tā nodrošinot daudz precīzāku sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaiti. Uzņēmuma rīcībā šobrīd ir 19 544 mehāniskie skaitītāji. LNPAA valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis gan norādīja, ka problēma ir daudz plašāka par skaitītāju nomaiņu ēku ievados, jo nepieciešama arī daudz lielāka pašu iedzīvotāju līdzdalība risinājumu meklējumos. Tam piekrita arī RNP vadītājs Ronalds Neimanis – uzrunājot iedzīvotājus aptuveni 500 dzīvojamās mājās, kurās ūdens patēriņu starpība sasniedz 20% vai vairāk, tikai divu māju iedzīvotāji atsaukušies un piekrituši piedalīties minētajā pilotprojektā. Videokonferences dalībnieki atzina, ka dzīvokļos nepieciešams uzstādīt vienota tipa skaitītājus, kā arī ieviest vienotu rādījumu nolasīšanas sistēmu, piemēram, telemetriju, taču tam vajadzīga arī pašu dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanās.

Puses apliecināja, ka SIA “Rīgas ūdens”, kā dzeramā ūdens piegādātājs, un daudzdzīvokļu māju ūdens patēriņa uzskaites mērītāju uzstādītājs un kontrolieris vienpusēji nevārēs organizēt taisnīgu ūdens patēriņa uzskaiti.


Informāciju sagatavoja:   Arturs Mucenieks, SIA “Rīgas Ūdens”, tel. 29148643