Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 31 rezultāti
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Objekta veids
  Transportlīdzekļi
  Izsoles veids
  Rakstiska izsole ar augšupejošu soli
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Objekta veids
  Telpas kopā ar zemi
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Nekustamā īpašuma daļas Rīgā, Ostas prospekts 11, zemesgabala daļas (kadastra apzīmējums 0100 095 0030) 9382 m2 platībā (Mežaparka Lielās estrādes skatītāju zona) un iekštelpu (kadastra apzīmējums 0100 095 003 0001 001) ar kopējo platību 404,30 m2 (telpa Nr.103 sieviešu wc, telpa Nr.106 vīriešu wc) un zemesgabala 4043/242333 domājamo daļu proporcionāli iznomātajai iekštelpu platībai, kas atbilst 2444,55 m2 zemes platībai, (turpmāk – Telpa), nomas tiesību izsolē tiesības slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu ir ieguvusi SIA “ŽAGARKALNS”, reģistrācijas Nr.54103040601, nosolītā nomas maksa – EUR 1000,00 (neieskaitot PVN) mēnesī.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar SIA “TeBe”, reģistrācijas numurs 40103354466.
  - līguma noslēgšanas datums: 16.12.2021.
  - līguma beigu termiņš: 30.11.2027."
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar SIA “Shotiņi”, reģistrācijas numurs 40103299821.
  - līguma noslēgšanas datums: 16.12.2021.
  - līguma beigu termiņš: 30.11.2027.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Objekta veids
  Ēkas (būves)
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Izsoles rezultāts:
  Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību ieguvējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Visual Media”, reģistrācijas numurs 50103210091.

  Nomas maksa gadā ir 397 056,00 EUR (trīs simti deviņdesmit septiņi tūkstoši piecdesmit seši euro un 00 centi) (bez PVN).
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Objekta veids
  Zemesgabals reklāmas objektiem
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole