Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību piedāvājums
Objekta veids
Ēkas (būves) kopā ar zemi
Izsoles rīkotājs
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Adrese
Lavīzes iela 2A

Objekta adrese

Lavīzes iela 2A, Rīga, LV-1002

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

0100 059 0048

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 059 0048 003

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Skolas ēka, kadastra apzīmējums 0100 059 0048 003

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

Jumta daļas noma 6 m2 platībā telekomunikācijas objekta izvietošanai

Izsoles nodrošinājums

Nav

Drošības nauda

Nav

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

303.40 EUR bez PVN 21%, t. sk. zemes noma, papildus maksājami komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija).

Izsoles solis

Nav

Iznomāšanas termiņš

6 (seši) gadi

Apakšnomas iespējas

Nav

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Rakstisks nomas tiesību piedāvājums Pieteikumi tiks atvērti 27.05.2022. plkst.10:00. Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, Rīgā, Lavīzes ielā 2A, LV-1002

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Pieteikumi nomāt telpas rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 27.05.2022., plkst.10:00, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, Rīgā, Lavīzes ielā 2A, LV-1002

Iznomātājs

Āgenskalna Valsts ģimnāzijA

Objekta apskate

Kontakttālrunis +37129289231

Papildus informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs, kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu