Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Departaments) paziņo:, ka Departamenta kustamās mantas atsavināšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu izsludināt izsoli par Departamenta īpašumā esošajiem 16 (sešpadsmit) kases aparātiem “CHD 3050”.

Izsoles sākumcena ir 2639.29 EUR bez PVN.

Izsoles dalībniekiem pieteikumus izsolei iesniedz personīgi Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 9.stāvā pie liftiem izvietotajā kastē līdz 2021.gada 10.decembra plkst.16.00.