Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Vecā Buļļu iela 2-9

Īpašuma adrese

Vecā Buļļu iela 2-9, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 927 7841

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000670221001), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītajām būvēm – tualetes (kadastra apzīmējums 01000670221004), šķūņiem (kadastra apzīmējumi: 01000670221014; 01000670221015), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000670221)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

29.6

Izsoles sākumcena

15600,00

Izsoles solis

1000,00

Pieteikšanās termiņš

31.05.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem 67012007, 67181393.