Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Ūnijas iela 7-1

Īpašuma adrese

Ūnijas iela 7-1, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 927 2882

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar trim istabām, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Ūnijas ielā 7, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000890006001), daudzdzīvokļu mājas Ūnijas ielā 7A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000890006002), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūnis (kadastra apzīmējums 01000890006005), šķūnis (kadastra apzīmējums 01000890006006), šķūnis (kadastra apzīmējums 01000890006008), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000890006)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

79

Izsoles sākumcena

30000,00

Izsoles solis

500,00

Pieteikšanās termiņš

20.06.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem 67012007, 67181393.