Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Ēkas (būves) kopā ar zemi
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departaments

Objekta adrese

Rīgā, Vietalvas ielā 15

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

0100 071 1085

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 071 1085 001

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Hokeja inventāra un apģērba labošanas darbnīcas pakalpojumu sniegšanai.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

telpas platība – 27,30 m2

Izsoles nodrošinājums

nav

Drošības nauda

nav

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

EUR 36,92

Izsoles solis

0,10 EUR/m2

Iznomāšanas termiņš

6 (seši) gadi.

Apakšnomas iespējas

nav

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Rakstiska izsole notiks 2022.gada 8.jūnijā, plkst.11.00, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Pieteikumi jāiesniedz, līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst. 16:30, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.

Iznomātājs

Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskola

Objekta apskate

Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: Lilita Liepiņa, tālrunis 67574144

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)