Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Ēkas (būves) kopā ar zemi
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departaments

Objekta adrese

Rīgā, Dzirciema ielā 109

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

 0100 077 0184

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 077 0184 001

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Frizētavas pakalpojuma sniegšanas vajadzībām.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

telpas platība – 24,1 m2

Izsoles nodrošinājums

nav

Drošības nauda

nav

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

EUR 72,83

Izsoles solis

0,10 EUR/m2

Iznomāšanas termiņš

6 (seši) gadi.

Apakšnomas iespējas

nav

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Rakstiska izsole notiks 2022.gada 8.jūnijā, plkst.9.40, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Pieteikumi jāiesniedz, līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst. 16:30, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.

Iznomātājs

Iļģuciema vidusskola

Objekta apskate

Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: Raimonds Ezerietis, tālrunis 26175209

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)