Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Līksnas iela 16A-71

Īpašuma adrese

Līksnas iela 16A-71, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 922 8474

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās 287/16621 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Līksnas ielā 16A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000460052002), un 287/25920 kopīpašuma domājamās daļas no zemesgabala Līksnas ielā 16, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000460052)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

28.2

Izsoles sākumcena

16800,00

Izsoles solis

500,00

Pieteikšanās termiņš

20.06.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem 67012007, 67181393.