Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Jēkabpils iela 25-6

Īpašuma adrese

Jēkabpils iela 25-6, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 926 8929

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar trīs istabām, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Jēkabpils ielā 25, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000450025001), ražošanas ēkas Jēkabpils ielā 25A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000450025002), tajā skaitā ar ēkām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000450025003), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000450025004), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000450025006), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000450025008), un zemesgabala Jēkabpils ielā 25, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000450025)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

57.4

Izsoles sākumcena

45600,00

Izsoles solis

1000,00

Pieteikšanās termiņš

16.05.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.