Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Ezera iela 11-26

Īpašuma adrese

Ezera iela 11-26, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 924 3014

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

dzīvokļa īpašuma 1560/3010 domājamās daļas, kas sastāv no istabas Nr.1, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošajām 4980/220360 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas Ezera ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000680113001), garāžas Ezera ielā 11A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000680113002), tajā skaitā ar ēkām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000680113005), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000680113008), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000680113009), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000680113010), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000680113012), un zemesgabala Ezera ielā 11A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000682204)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

15,6

Izsoles sākumcena

6950,00

Izsoles solis

300,00

Pieteikšanās termiņš

20.06.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem 67012007, 67181393.