Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Bruņinieku iela 93A-28

Īpašuma adrese

Bruņinieku iela 93A-28, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 922 9257

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Bruņinieku ielā 93, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000370059001), daudzdzīvokļu mājas Bruņinieku ielā 93A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000370059002), garāžas Bruņinieku ielā 93B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000370059003), tajā skaitā ar ēkām funkcionāli saistītās būves – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000370059006), un zemesgabala Bruņinieku ielā 93, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000370059), 1502/1929 domājamām daļām

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

22.9

Izsoles sākumcena

37600,00

Izsoles solis

1000,00

Pieteikšanās termiņš

16.05.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.