Izsoles rezultāti:
Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 23.07.2022. aktu Nr.2819520/0/2022-AKT (reģistrēts ar Nr.DMPK-22-828-akt), neizīrētu dzīvokli Brīvības gatvē 275 k-1-7, Rīgā (kadastra Nr.0100 926 7156), elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par 41665 EUR nosolīja fiziska persona.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Brīvības gatve 275 k-1-7

Īpašuma adrese

Brīvības gatve 275 k-1-7, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 926 7156

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar trīs istabām, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošajām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000860187002), tajā skaitā ar māju funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000860187004), pagraba (kadastra apzīmējums 01000860187005), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000860282)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

45.5

Izsoles sākumcena

28665,00

Izsoles solis

1000,00

Pieteikšanās termiņš

13.02.2022.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.