Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 30.06.2022. aktu Nr.2795645/0/2022-AKT (reģistrēts ar Nr.DMPK-22-796-akt), neizīrēta dzīvokļa Augusta Dombrovska ielā 9B-4, Rīgā (kadastra Nr.0100 912 6509), elektroniskā izsole (izsoles sākums – 30.05.2022. plkst.13:00, izsoles noslēgums – 29.06.2022. plkst.13:00) atzīta par nenotikušu.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Augusta Dombrovska iela 9B-4

 

Īpašuma adrese

Augusta Dombrovska iela 9B-4, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 912 6509

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01001132291001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01001132291)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

22.6

Izsoles sākumcena

11250,00

Izsoles solis

500,00

Pieteikšanās termiņš

19.06.2022.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.