Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Augusta Dombrovska iela 7-2A

Īpašuma adrese  

Augusta Dombrovska iela 7-2A 

Kadastra numurs 

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums) 

0100 925 3801 

Kadastra apzīmējums 

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts) 

 

Īpašuma apraksts 

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.) 

Neizīrēts 1-istabas dzīvoklis (kadastra numurs – 0100 925 3801, kopējā platība 35.9 m2) un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 3590/25200 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01001132293001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01001132293) 

Platība (m2) 

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts) 

35.9 

Izsoles sākumcena 

18900 

Izsoles solis  

500 

Pieteikšanās termiņš 

01.10.2023. 

Atsavinātājs 

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv 

Vairāk informācijas 

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393