Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Asteres iela 1-12 Asteres iela 1-13

Īpašuma adrese  

Asteres iela 1-12, Asteres iela 1-13 

Kadastra numurs 

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums) 

 

Kadastra apzīmējums 

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts) 

 

Īpašuma apraksts 

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.) 

Neizīrēts 1-istabas dzīvoklis Asteres ielā 1-12, Rīgā (kadastra numurs – 0100 927 2107, kopējā platība 22.3 m2), neizīrēts 1-istabas dzīvoklis Asteres ielā 1-13, Rīgā (kadastra numurs – 0100 905 2166, kopējā platība 22.5 m2) un dzīvokļa īpašumos ietilpstošās kopīpašuma 2232/55343 un 2237/55343 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Bauskas ielā 61, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000520018001), daudzdzīvokļu mājas Asteres ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000520018002), un zemesgabala Bauskas ielā 61, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000520018) 

Platība (m2) 

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts) 

 

Izsoles sākumcena 

13500 

Izsoles solis  

500 

Pieteikšanās termiņš 

01.10.2023. 

Atsavinātājs 

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv 

Vairāk informācijas 

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393