Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Artilērijas iela 67A-23

Īpašuma adrese

Artilērijas iela 67A-23, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 922 8579

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Artilērijas ielā 67, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000340130001), daudzdzīvokļu mājas Artilērijas ielā 67A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000340130003), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītās būves – garāžas (kadastra apzīmējums 01000340130004), un zemesgabala Artilērijas ielā 67, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000340130)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

23.7

Izsoles sākumcena

19000,00

Izsoles solis

500,00

Pieteikšanās termiņš

20.06.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem 67012007, 67181393.