Neapbūvētu zemesgabalu Rožu ielā 11B, Rīgā (kadastra Nr. 0100 127 2079; kadastra apzīmējums 0100 127 2079), 726 m2 platībā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli (izsoles sākums – 07.11.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 07.12.2023. plkst. 13.13) par 36 800 EUR nosolīja fiziska persona.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Rožu ielā 11B

Īpašuma adrese

Rožu iela 11B, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 127 2079

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 127 2079

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

 

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

726 m2

Izsoles sākumcena

27 800 EUR (38,29 EUR/m2)

Izsoles solis

300 EUR

Pieteikšanās termiņš

27.11.2023.

Atsavinātājs

Rīgas domes Īpašuma departaments

Tālrunis: +37125666566+37167026307

E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Izsoles apraksts

Izsoles sākums – 07.11.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 07.12.2023. plkst. 13.00.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums

Neapbūvēts zemesgabals Rožu ielā 11B, Rīgā (kadastra Nr. 0100 127 2079; kadastra apzīmējums 0100 127 2079), atrodas Berģu apkaimē, netālu no Brīvības gatves. Tuvākajā apkārtnē dominē mazstāvu apbūve. Netālu atrodas sabiedriskie objekti – Berģu kultūras centrs un Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs.

Zemesgabalā aug atsevišķi koki. Tas nav iznomāts un netiek izmantots, piegul Rožu ielai, no kuras tam ir brīva piekļuve. No piegulošajiem zemesgabaliem zemesgabals ir norobežots ar žogiem.

Zemesgabala izmantošana

Zemesgabals atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS1) un izmantojams atbilstoši Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Maksimālais apbūves augstums – 3 stāvi, dārza mājām – 1 stāvs.

Pieteikšanās izsolei Elektronisko izsoļu vietnē līdz 27.11.2023.