Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Plānotā atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Mūkupurva iela 1A

Īpašuma adrese

Mūkupurva iela 1A, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 099 2130

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 099 2130

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

 

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

10 856 m2

Izsoles sākumcena

 

Izsoles solis

 

Pieteikšanās termiņš

 

Atsavinātājs

Rīgas domes Īpašuma departaments

Tālrunis: +37125666566+37167026307

E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Vairāk informācijas

Iepriekšējās izsoles sākumcena: 355 395 EUR (32,74 EUR/m2)

Izsoles plānotais laiks: 2022. gada marts

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

Zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 099 2130) atrodas Pārdaugavā, Zemgales priekšpilsētā, Mūkupurva apkaimē, kvartālā starp Mūkupurva ielu, Grenču ielu, Kārļa Ulmaņa gatvi un Jūrkalnes ielu, netālu no starptautiskās lidostas „Rīga”. Piekļūšana zemesgabalam nodrošināta no Mūkupurva ielas puses, kas savienojas ar „C” kategorijas ielu (Jūrkalnes ielu) un „B” kategorijas ielu (Kārļa Ulmaņa gatvi, kas ir viena no galvenajām Rīgas maģistrālēm).

Zemesgabala izmantošana:

Nekustamais īpašums saskaņā ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, kas īstenojami ar dienu, ko noteiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC4).

Līdz 15.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 103 īstenošanas uzsākšanai ir piemērojami Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas nosaka nekustamā īpašuma atrašanos daļēji jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (~8622 m2) un daļēji apstādījumu un dabas teritorijā (~2234 m2), kā arī lidlauka un tā turpmākās attīstības teritorijā.

Maksimālais apbūves stāvu skaits – 9 stāvi.