Neapbūvēta zemesgabala Daugavgrīvas ielā 67A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 063 0204; kadastra apzīmējums 0100 063 0204), 2562 m2 platībā elektroniskā izsole (izsoles sākums – 17.10.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 16.11.2023. plkst. 13.00) NENOTIKA, jo netika autorizēts neviens izsoles dalībnieks.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Daugavgrīvas iela 67A

Īpašuma adrese

Daugavgrīvas iela 67A, Rīgā

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 063 0204

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 063 0204

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

2562 m2

Izsoles sākumcena

79 000 EUR (30,84 EUR/m2)

Izsoles solis

800 EUR

Pieteikšanās termiņš

06.11.2023.

Atsavinātājs

Rīgas domes Īpašuma departaments

Tālrunis: +37125666566+37167026307

E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Izsoles apraksts

Izsoles sākums – 17.10.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 16.11.2023. plkst. 13.00.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums

Neapbūvēts zemesgabals (kadastra Nr. 0100 063 0204; kadastra apzīmējums 0100 063 0204) atrodas Pārdaugavā, Dzirciema apkaimē, kvartālā starp Daugavgrīvas ielu, Tvaikoņu ielu, Mazo Ūdens ielu un Zunda kanālu. Zemesgabalam piegulošajās teritorijās dominē rūpnīcu un noliktavu apbūve, netālu atrodas Dzegužkalna parks.

Piekļūšana pie zemesgabala ir no Daugavgrīvas ielas puses pa Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Daugavgrīvas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 063 2078), kas visā platībā atrodas transporta infrastruktūras teritorijā (TR1). Koplietošanas ceļš, kas atdala zemesgabalu no Daugavgrīvas ielas, nav izbūvēts, un Daugavgrīvas ielas pārbūve posmā no Mazās Ūdens ielas līdz Tvaikoņu ielai tuvāko gadu laikā nav paredzēta, līdz ar to zemesgabala pircējam, izstrādājot būvniecības ieceri, jāparedz piebraucamā ceļa projektēšana un tā realizācija.

Zemesgabals no trim pusēm norobežots ar piegulošo zemesgabalu žogiem, tajā aug atsevišķi koki.

Zemesgabals nav iznomāts.

Zemesgabala izmantošana

Zemesgabals atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC1) un izmantojams atbilstoši Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

 

Pieteikšanās izsolei Elektronisko izsoļu vietnē līdz 06.11.2023.