Izsoles statuss
Aktīva
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Mūkupurva iela 1A Rīga

Īpašuma adrese

Mūkupurva iela 1A, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 099 2130

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 099 2130

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

10 856 m²

Izsoles sākumcena

355 395 EUR (32,74 EUR/m²)

Izsoles solis

4000 EUR

Pieteikšanās termiņš

24.01.2022.

Atsavinātājs

Rīgas domes Īpašuma departaments

Tālrunis: +37125666566, +37167026307

E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Izsoles apraksts:
Izsoles sākums – 04.01.2022. plkst.13.00, izsoles noslēgums – 03.02.2022. plkst.13.00

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

\Zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 099 2130) atrodas Pārdaugavā, Zemgales priekšpilsētā, Mūkupurva apkaimē, kvartālā starp Mūkupurva ielu, Grenču ielu, Kārļa Ulmaņa gatvi un Jūrkalnes ielu, netālu no starptautiskās lidostas „Rīga”. Piekļūšana zemesgabalam nodrošināta no Mūkupurva ielas puses, kas savienojas ar „C” kategorijas ielu (Jūrkalnes ielu) un „B” kategorijas ielu (Kārļa Ulmaņa gatvi, kas ir viena no galvenajām Rīgas maģistrālēm).

Zemesgabala izmantošana:

Zemesgabals saskaņā ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, kas īstenojami ar dienu, ko noteiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC4).
Līdz 15.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 103 īstenošanas uzsākšanai ir piemērojami Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas nosaka zemesgabala atrašanos daļēji jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (~8622 m2) un daļēji apstādījumu un dabas teritorijā (~2234 m2), kā arī lidlauka un tā turpmākās attīstības teritorijā.
Maksimālais apbūves stāvu skaits – 9 stāvi.

Pieteikšanās izsolei elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv līdz 24.01.2022.