Informācijas tehnoloģiju centrs nodrošina vienotu informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju un video novērošanas un drošības sistēmu atbalstu Rīgas domei, Rīgas pilsētas pašvaldības administrācijai un pašvaldības aģentūrām, kā arī atsevišķos gadījumos pēc Rīgas domes vadības lēmuma – uzņēmumiem ar pašvaldības kapitāla daļu un citām institūcijām. 

Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra iepirkumu plāns ir publicēts un pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas sadaļā E-konkursi, apakšsadaļā “Iepirkumu plāni” (pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/ProcurementPlan )