Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, apstrādes tiesiskais pamats un ilgums

Jūsu personas datu apstrādes nolūks ir saziņa par Jūsu piedāvāto visinovatīvāko risinājumu COVID-19 izraisītās ekonomiskās krīzes seku risināšanai . Tiesiskais pamats – Jūsu (pilngadīgas personas) sniegta piekrišana, atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktam, kas sniegta brīvi, konkrēti un apzināti. Apstrādes ilgums - līdz konkursa noslēgumam 2021.gada 31.decembrim.

Informējam, ka Jūs jebkurā brīdi variet atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, rakstot uz e-pastu: Inga.Barisa@riga.lv

Informējam, ka Jūs atbildiet par pareizu un precīzu savu datu iesniegšanu, kā arī informējam, ka trešo personu datu iesniegšana nav pieļaujama un var tikt uzskatīta par tiesību aktu pārkāpumu.

Personas datu saņēmēji

Dalībnieku personas datus apstrādās (personas datu saņēmēji): Rīgas domes Ārlietu pārvaldes, Sabiedrisko attiecību nodaļas un Pilsētas attīstības departamenta  darbinieki.

Personas dati tiks nodoti Rīgas pilsētas pašvaldības apstrādātājam (Valsts reģionālās attīstības aģentūra, riga.lv tīmekļa vietnes uzturētājam), kuri personas datu apstrādi veic Rīgas pilsētas pašvaldības uzdevumā un vārdā.

Informācija par Valsts reģionālās attīstības aģentūra personas datu apstrādi pieejama: https://www.riga.lv/lv/privatuma-politika