2023./2024. gada ziemas sezonā pašvaldība nodrošinās Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsargjoslā esošo, kā arī pašvaldības 1. un 2. kategorijas ielām piegulošo ietvju mehanizētu ziemas uzturēšanu.

Ar ielu sadalījumu kategorijās iespējams iepazīties te: https://www.riga.lv/lv/ielu-kategorijas un kartē.

Tas nozīmē, ka tiks nodrošināta mehanizēta sniega tīrīšana un ietvju kaisīšana. Pēc ziemas sezonas beigām pašvaldība nodrošinās ziemā izkaisīto smilšu savākšanu.

Pēc snigšanas  pašvaldība no sniega attīra 50% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m. Slīdamības mazināšanai tiek kaisīts smilts un sāls maisījums, kurā sāls daudzums nepārsniedz 20%.

! Pašvaldība nenodrošina privātīpašumos esošu ietvju, iekšpagalmu ceļu vai iebrauktuvju ietvju u.tml. tīrīšanu un kaisīšanu. Par atkritumu savākšanu no ietvēm un privātīpašumiem piegulošajās teritorijās arī ziemā atbildīgs privātīpašuma saimnieks.

Gan pašvaldības rīcībā esošā tehnika, gan ārpakalpojuma nodrošinātā tehnika būs atbilstoša izmēra, lai varētu veikt gan platu, gan šauru ietvju tīrīšanu. Vietās, kur ir šķēršļi, sniega attīrīšana tiks veikta ar roku darbu.

Ziemas uzturēšanas darbi tiks veikti sniega dienās pirmo reizi līdz plkst.8.00 un pēc tam atbilstoši nepieciešamībai visas dienas garumā.

Ziemā būs jāturpina pašiem no sniega un ledus attīrīt sev piederošo namu jumtus, kā arī pašiem būs jākopj savu privātīpašumu pagalmi un ietves, iebrauktuves, ieejas ēkās.

Pārējās sezonās būs jāturpina rūpēties par saviem privātīpašumiem piegulošo ietvju tīrību, savācot atkritumus un lapas atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.

Visi Rīgas iedzīvotāji tāpat kā iepriekš var saņemt bezmaksas kaisāmo materiālu – smilti - ko varēs izmantot sava privātīpašuma teritorijā esošo gājēju celiņu, kāpņu utt. kaisīšanai.

Nama īpašniekam vai apsaimniekotājam, jāveic jumta attīrīšana, sniega savākšana un aizvešana uz bezmaksas sniega novietošanas laukumiem.

Ja sniegs pēc tīrīšanas nonāk uz ietves vai brauktuves, tad jumta tīrīšanas darbu veicējam nekavējoties jāveic nokritušā sniega notīrīšana un aizvešana.

Jā, bet tikai uz sniega un lāsteku tīrīšanas laiku. Pēc no jumta notīrītā sniega un ledus savākšanas no ietves, arī norobežojumi ir jānoņem. Ilgstoši šādus šķēršļus uz ietves nedrīkst atstāt, jo tie traucē gājējiem un apgrūtina ietvju kopšanu.

Iedzīvotāji par nenotīrītām ietvēm var ziņot Rīgas pašvaldības policijai pa tālruni 110, Rīgas pašvaldības policijas aplikācijā, vai aizpildot pieteikumu pašvaldības mājaslapā riga.lv

Darbu uzdošana, kontrole izpildes laikā un pieņemšana jau no 2022. gada janvāra tiek veikta, izmantojot tiešsaistes ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, tāpēc pašvaldība redz, kur tīrītāji ir braukuši, tostarp izbraucot uz vietas pārliecināties par izpildīto darbu kvalitāti.

Pilsēta ir prasīgs pasūtītājs pakalpojumu sniedzējiem, un tiek rūpīgi sekots darbu izpildei un kvalitātei. Maksāts tiek tikai par kvalitatīvi un laikā izpildītu darbu.

Iespēju robežās visu darbu izpilde tiek plānota secīgi, bet jāsaprot, ka ziemā laikapstākļi var būt mainīgi un intensīvas snigšanas laikā visi dienesti cenšas maksimāli nodrošināt iespēju droši pārvietoties kā transportam, tā kājāmgājējiem.

Pāreja notiek, lai visiem iedzīvotājiem tiktu nodrošināta iespēja droši pārvietoties pa ietvēm, lai visur tīrīšanas darbi tiktu veikti vienā kvalitātē, kā arī, lai mazinātu privātīpašumu īpašniekiem uzlikto piegulošo teritoriju uzturēšanas slogu. Pašvaldības veiktā ziemā izkaisītās smilts savākšana palīdzēs samazināt putekļu daudzumu pilsētā.

2023./2024. gada ziemā pašvaldības kopjamo ietvju garums ir 1042 kilometri. Ietvju kopšanu nodrošinās 51 tehnikas vienība.

Iedzīvotājiem, kuru īpašumi neatrodas pie 1. un 2. kategorijas ielām vai Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsargjoslā, 2023./2024. gada ziemas sezonā ielu uzkopšana būs jāturpina tāpat kā līdz šim, atbilstoši saistošo noteikumu Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" prasībām.

2023./2024. gada sezonā pašvaldība nodrošinās Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsargjoslā esošo, kā arī pašvaldības 1. un 2. kategorijas ielām piegulošajās teritorijās esošo ietvju centralizētu mehanizēto ziemas uzturēšanu. Ar ielu sadalījumu kategorijās iespējams iepazīties te: https://www.riga.lv/lv/ielu-kategorijas.

2024./2025. gada ziemas sezonā centralizēta tiks tīrītas visas pie ielām esošās ietves Rīgā -  arī 3. kategorijas ielām piegulošās ietves.