Mārtiņš Staķis

Mārtiņš Staķis

Rīgas domes priekšsēdētājs
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Martins.Stakis [at] riga.lv

Domes priekšsēdētājs:

 • vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās;
 • pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām;
 • bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domes tiesā;
 • domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus;
 • vada finanšu un administrācijas lietu komitejas darbu;
 • dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem;
 • ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās;
 • sagatavo izskatīšanai domes sēdes valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;
 • atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome;
 • var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata;
 • veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Frakcija: “Par!/PROGRESĪVIE”

Ievēlēts no saraksta: Attīstībai/Par!, "PROGRESĪVIE"

    Pieņemšanas diena                          Pieņemšanas    laiks Tālrunis                   Pieņemšanas vieta              

Mēneša otrā ceturtdiena, pēc iepriekšēja pieraksta

10.00–11.00 80000800

Rātslaukums 1, 220.kab.

  

Personas dati:

Vārds, uzvārds: Mārtiņš STAĶIS
Dzimšanas dati: 1979. gada 4. jūlijs, Tukums
Ģimenes stāvoklis: Precējies, divi bērni.

DARBA PIEREDZE

2020 -              Rīgas Domes priekšsēdētājs

2018 - 2020     LR Saeima, deputāts. Aizsardzības Ministrijas Parlamentārais sekretārs

2010-2018       SIA Innocent PRO, SIA Innocent Coffee Masters, SIA Innocent. Valdes loceklis

1998-2010       SIA Narvesen Baltija, A/S Preses Apvienība. Mārketinga direktors

IZGLĪTĪBA

Helsinku Ekonomikas augstskola (Helsinki School of Economics), vadības izglītību programma (2004-2005 un 2007-2008)

LU Ekonomikas un Vadības fakultāte, bakalaura diploms (1999-2004)

Tukuma Raiņa ģimnāzija, pamata un vidējā izglītība (1984-1997)

Tukuma bērnu mūzikas skola, muzikālā izglītība. (1985-1992)

VALODU ZINĀŠANAS

Latviešu valoda - dzimtā valoda

Angļu, Krievu valoda – pārvaldu brīvi

 

CV sastādīts 2020. gada 06. oktobrī