Ārkārtējas situācijas laikā, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs aicina klientus komunikācijai un pakalpojumu saņemšanai izmantot  neklātienes kanālus

1.  Klientu apkalpošana klātienē  notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta - Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A un Gobas ielā 6A Rīgā. 

 • Lielākā daļa pakalpojumu tiek sniegti tikai epidemioloģiski drošā vidē, klientam uzrādot derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas apliecinošu dokumentu.
 • Arī epidemioloģiski nedrošā vidē (bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta) un tikai noteiktās dienās var saņemt šādus pakalpojumus:
  • dzīvesvietas deklarēšana;
  • papildu adreses norādīšana Latvijā vai ārvalstī;
  • izziņas saņemšana par personas dzīvesvietu;
  • vēlētāja paraksta apliecināšana;
  • nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības un krūšu nozīmes izsniegšana;
  • nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības atkārtota izsniegšana;
  • publiska pasākuma saskaņošana;
  • publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanas atļauja;
  • sapulces, gājiena vai piketa organizēšanas pieteikuma iesniegšana;
  • Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrs;
  • sakņu (ģimenes) dārzu iznomāšana.
 • Klientu apkalpošana bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta ir noteikta tikai šādās dienās un laikā:
  • Eduarda Smiļģa ielā 46 – pirmdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 18.00;
  • Daugavpils ielā 31 – otrdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00;
  • Ieriķu ielā 43A – trešdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00;
  • Brīvības ielā 49/53 – ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 19.00;
  • Gobas ielā 6A – piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.
 • Lai pierakstītos uz klātienes apmeklējumu, jāzvana pa tālruni 80000800, sniedzot informāciju par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamību.

2. Iesniegt iesniegumu var:

 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pastu riga@riga.lvaic@riga.lv;
 • izmantojot portālu Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu - “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”, norādot adresātu “Rīgas dome”;
 • izmatojot E-adresi, norādot adresātu “Rīgas pilsētas pašvaldība”;
 • atstājot iesniegumu tam īpaši paredzētā pastkastē Rīgā, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A vai Gobas ielā 6A;
 • sūtot iesniegumu pa pastu Rīgas domei, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539.

3. Iesniegt pakalpojumu pieteikumu, kuram nav nepieciešams klātienes kontakts var:

 • izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu;
 • atstājot to tam īpaši paredzētā pastkastē Rīgā, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A vai Gobas ielā 6A.

4. Deklarēt dzīvesvietu var:

 • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” Latvijas valsts portāls ;
 • klātienē Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A (P. 8.30-18.00, O-C. 8.30-17.00, Pk. 8.30-16.00); Brīvības ielā 49/53 (P.-Pk. 8.00-19.00), iepriekš apmeklējumu piesakot pa tālruni 80000800.

5. Informācijai un konsultācijām, kā arī pierakstam pie Rīgas domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietniekiem un Rīgas pilsētas izpilddirektora lūdzam izmantot neklātienes klientu apkalpošanas kanālus:

6. Pieteikties “virtuālām konsultācijām” pie Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta speciālistiem  par departamenta sniegtajiem pakalpojumiem un departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem var:

 • zvanot pa tālruni 80000800 vai rakstot elektroniski uz aic@riga.lv. Konsultācijas tiek nodrošinātas klientu apkalpošanas vietās  tikai epidemioloģiski drošā vidē, klientam uzrādot derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas apliecinošu dokumentu.

7. Saņemt konsultācijas par Komercdarbības koordinācijas nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem:

par tirdzniecību reģistrētajā ielu tirdzniecības vietā; par tirdzniecību pasākuma laikā, īslaicīgo tirdzniecību, tirdzniecību; par tirdzniecības atļaujām ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas; par par jaunas ielu tirdzniecības vietas reģistrēšanu vai izmaiņām iepriekš reģistrētajā ielu tirdzniecības vietā, jauna tirgus izveides lietderību, tirgus teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, izmaiņām vai par tirgus iekšējās kārtības noteikumiem, var:

8. Informācijai par līdzdalības iespējām savas apkaimes attīstīšanā, atbalstam dažādu iniciatīvu virzībā un iedzīvināšanā apkaimju biedrībām, iedzīvotājiem un iedzīvotāju interešu grupām var vērsties pie projektu vadītājiem apkaimju attīstības jautājumos:

9. Par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa norisi vai projektu ideju iesniegšanu saistītiem jautājumiem var vērsties pie konkursa vērtēšanas komisijas sekretāra:

Aicinām sargāt sevi un sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības mājaslapā www.riga.lv un Slimības profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv.