Lai ierobežotu Covid 19 izplatību, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs klientus apkalpo klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

1.  Klientu apkalpošana klātienē  notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta - Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A un Gobas ielā 6A Rīgā. 

Pierakstīties uz klātienes apmeklējumu var pakalpojumiem, kurus nevar saņemt pa tālruni vai sazinoties elektroniski (e-pasts, e-pakalpojums, e-adrese) un  kuriem ir nepieciešams klātienes kontakts, kā arī apkalpošanas laiks nav ilgāks par 15 minūtēm.

Lai pierakstītos uz klātienes apmeklējumu, jāzvana pa tālruni 80000800.

2. Iesniegt iesniegumu var:

 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pastu riga@riga.lvaic@riga.lv;
 • izmantojot portālu Latvija.lv, izvēloties - “Iesniegums iestādei”, norādot adresātu “Rīgas dome”;
 • izmatojot E-adresi, norādot adresātu “Rīgas dome”;
 • atstājot iesniegumu tam īpaši paredzētā pastkastē Rīgā, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A (P. 8.30-18.00, O-C. 8.30-17.00, Pk. 8.30-16.00); Brīvības ielā 49/53 (P.-Pk. 8.30-19.00);
 • sūtot iesniegumu pa pastu Rīgas domei, Rātslaukums 1, LV-1539.

3. Iesniegt pakalpojumu pieteikumu, kuram nav nepieciešams klātienes kontakts var:

 • izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu;
 • atstājot to tam īpaši paredzētā pastkastē Rīgā, Daugavpils ielā 31, 28, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A (P. 8.30-18.00, O-C. 8.30-17.00, Pk. 8.30-16.00); Brīvības ielā 49/53 (P.-Pk. 8.30-19.00).

Pakalpojumu saraksts, kuriem nav nepieciešams klātienes kontakts

4. Deklarēt dzīvesvietu var:

 • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” Latvijas valsts portāls ;
 • klātienē Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A (P. 8.30-18.00, O-C. 8.30-17.00, Pk. 8.30-16.00); Brīvības ielā 49/53 (P.-Pk. 8.00-19.00), iepriekš apmeklējumu piesakot pa tālruni 80000800.

5. Informācijai un konsultācijām, kā arī pierakstam pie Rīgas domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietniekiem un Rīgas pilsētas izpilddirektora lūdzam izmantot neklātienes klientu apkalpošanas kanālus:

6. Pieteikties “virtuālām konsultācijām” pie Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta speciālistiem  par departamenta sniegtajiem pakalpojumiem un departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem var:

 • zvanot pa tālruni 80000800;
 • rakstot elektroniski uz aic@riga.lv;
 • klātienē Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A (P. 8.30-18.00, O-C. 8.30-17.00, Pk. 8.30-16.00); Brīvības ielā 49/53 (P.-Pk. 8.00-19.00), iepriekš apmeklējumu piesakot pa tālruni 80000800.

7. Saņemt konsultācijas par Komercdarbības koordinācijas nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem:

par tirdzniecību reģistrētajā ielu tirdzniecības vietā; par tirdzniecību pasākuma laikā, īslaicīgo tirdzniecību, tirdzniecību; par tirdzniecības atļaujām ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas; par par jaunas ielu tirdzniecības vietas reģistrēšanu vai izmaiņām iepriekš reģistrētajā ielu tirdzniecības vietā, jauna tirgus izveides lietderību, tirgus teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, izmaiņām vai par tirgus iekšējās kārtības noteikumiem, var:

8. Informācijai par līdzdalības iespējām savas apkaimes attīstīšanā, atbalstam dažādu iniciatīvu virzībā un iedzīvināšanā apkaimju biedrībām, iedzīvotājiem un iedzīvotāju interešu grupām var vērsties pie projektu vadītājiem apkaimju attīstības jautājumos:

9. Par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa norisi vai projektu ideju iesniegšanu saistītiem jautājumiem var vērsties pie konkursa vērtēšanas komisijas sekretāra:

Aicinām sargāt sevi un sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības mājaslapā www.riga.lv un Slimības profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv.

Jau iepriekš pateicamies par izpratni!