Ārkārtējas situācijas laikā, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs aicina klientus komunikācijai un pakalpojumu saņemšanai izmantot  neklātienes kanālus

1. Klientu apkalpošana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 80000800

Klātienes apmeklējuma pieraksts tiek nodrošināts, izvērtējot katru individuālo situāciju un pakalpojuma sniegšana klātienē notiek tikai objektīvas neatliekamības gadījumos, ja to nav iespējams sniegt attālināti vai pakalpojuma sniegšana attālināti rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai.

 • Pierakstoties uz klātienes apmeklējumu, jāsniedz informāciju par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamību

2. Iesniegt iesniegumu var:

 • izmatojot e-adresi, norādot adresātu “Rīgas pilsētas pašvaldība”;
 • sūtot iesniegumu pa pastu Rīgas domei, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539;
 • atstājot iesniegumu tam īpaši paredzētā pastkastē Rīgā, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A vai Gobas ielā 6A;
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pastu riga@riga.lv vai aic@riga.lv (gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi);
 • izmantojot portālu Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”, norādot adresātu “Rīgas dome”. E-pakalpojumā iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam. E-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojumu pieteikšanai.

3. Iesniegt pakalpojumu pieteikumu, kuram nav nepieciešams klātienes kontakts var:

 • izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu portālos www.latvija.lv vai www.eriga.lv;
 • atstājot to tam īpaši paredzētā pastkastē Rīgā, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A vai Gobas ielā 6A.

4. Deklarēt dzīvesvietu var:

 • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana;
 • klātienē Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A (P. 8.30-18.00, O-C. 8.30-17.00, Pk. 8.30-16.00); Brīvības ielā 49/53 (P.,C. 8.00-19.00, O.,T. 8.00 – 18.00, Pk. 8.00 – 17.00), iepriekš apmeklējumu piesakot pa tālruni 80000800.

5. Informācijai un konsultācijām, kā arī pierakstam pie Rīgas domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietniekiem un Rīgas pilsētas izpilddirektora lūdzam izmantot neklātienes klientu apkalpošanas kanālus:

 • zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80000800;
 • rakstot elektroniski uz aic@riga.lv.
 • Apmeklētāju pieņemšana pie Rīgas domes amatpersonām tiek organizēta tikai attālināti.

6.Saņemt konsultācijas par Komercdarbības koordinācijas nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem:

par tirdzniecību reģistrētajā ielu tirdzniecības vietā; par tirdzniecību pasākuma laikā, īslaicīgo tirdzniecību, tirdzniecību; par tirdzniecības atļaujām ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas; par par jaunas ielu tirdzniecības vietas reģistrēšanu vai izmaiņām iepriekš reģistrētajā ielu tirdzniecības vietā, jauna tirgus izveides lietderību, tirgus teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, izmaiņām vai par tirgus iekšējās kārtības noteikumiem, var:

7. Informācijai par līdzdalības iespējām savas apkaimes attīstīšanā, atbalstam dažādu iniciatīvu virzībā un iedzīvināšanā apkaimju biedrībām, iedzīvotājiem un iedzīvotāju interešu grupām var vērsties pie projektu vadītājiem apkaimju attīstības jautājumos, izmantojot attālinātus saziņas kanālus:

8. Par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa norisi vai projektu ideju iesniegšanu saistītiem jautājumiem var vērsties pie konkursa vērtēšanas komisijas sekretāra:

 

 • Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumiem pieejama Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv .

Aicinām sargāt sevi un sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības mājaslapā www.riga.lv un Slimības profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv.