Дата 24 мая, 2022
Время13.50
Место Зал заседаний Рижской думы

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par atlīdzības izmaksu fiziskai personai Rīgas valstspilsētas pašvaldībā par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu sev piederošā mājoklī
  2. Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā
    Sēdes slēgtā daļa        
  3. Par maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu izveidošanu un uzturēšanu, kā arī starpību starp dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas izmaksām

     Priekšsēdētājs    E.Cepurītis