Mēnešalga:
4950 EUR
Vadība / Administrēšana
Darba vieta: SIA "Rīgas 1. slimnīca"
Atrašanās vieta:
Bruņinieku iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

SIA “Rīgas 1. slimnīca” ir Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kuras darbības mērķis ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, sniedzot un attīstot kvalitatīvus, efektīvus, iedzīvotājiem pieejamus plaša spektra ambulatoros veselības aprūpes un īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumus. Rīgas 1. slimnīca veic savlaicīgu un precīzu diagnostiku, uz pierādījumiem balstītu, individuāli piemeklētu, jaunāko mazinvazīvo ārstēšanu un rehabilitāciju, tādējādi veicinot maksimāli ātru un pilnīgu darbspēju atjaunošanu un sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu. 2021. gadā  Rīgas 1. slimnīcas neto apgrozījums pārsniedza 22 miljonus euro un tajā ir nodarbināti vairāk nekā 790 darbinieki un tās valde sastāv no diviem valdes locekļiem. Rīgas 1. slimnīca atrodas ērti pieejamā vietā, pašā Rīgas centrā - Bruņinieku ielā 5 un vēsturiski tā šajā vietā darbojas jau kopš 1803. gada. Kopējā teritorijas platība ir 7 ha, tajā izvietotas vēsturiskas ēkas, tai skaitā koka celtnes (vairāk lasiet: https://www.1slimnica.lv/lv)

Valdes locekļa amata kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 1. valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni;
 2. Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, finanšu vai ekonomikas jomā.
 3. Vismaz triju gadu darba pieredze (pēdējo desmit gadu laikā) vadītāja amatā vai vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā finanšu vadības, iekšējās kontroles sistēmas, stratēģiskās vadības un attīstības, vai juridiskā atbalsta jautājumos kapitālsabiedrībā, iestādē vai citā organizācijā, kurā šajā periodā nodarbināti vairāk nekā 250 darbinieki vai kurai gada neto apgrozījums (iestādei un citai organizācijai – gada budžets/ finanšu apgrozījums) bijis ne mazāks kā 10 milj. euro.
 4. Valdes locekļa pienākumu pildīšanai nepieciešama profesionālā pieredze pēdējo piecu gadu laikā šādās jomās: finanšu  vadībā, stratēģiju izstrādē un īstenošanā, korporatīvās pārvaldības politikas ieviešanā.
 5. Valdes locekļa pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence), lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence), orientācija uz attīstību, plānošana un organizēšana, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.
 6. Nevainojama reputācija.
 7. Pieredze pēdējo piecu gadu laikā šādās jomās: iekšējās kontroles sistēmas izveidē un pilnveidošanā, Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistē un attīstības projektu vadīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību un novērtēta ar papildu punktiem.

Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā, Komerclikumā un likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”.

 

Dokumentus dalībai atlases procesā lūdzam iesniegt līdz 04.07.2022. ieskaitot, nosūtot parakstītus dokumentus (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) ar norādi “SIA “Rīgas 1. slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu atlasei” Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldei uz e-pastu: nominacija@riga.lv .

 

Kontaktpersona: Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldes Metodoloģijas un procesu atbalsta

nodaļas galvenā referente Sandra Pastare, sandra.pastare@riga.lv, tālr. 67012117.

 

Atlases procesā kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

  • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju un pamatojumu atbilstībai izvirzītajām prasībām);
  • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai, t. sk. ar norādītu informāciju par personām (vismaz divām), no kurām nominācijas komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu par pēdējiem pieciem gadiem;
  • apliecinājumu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas, Komerclikuma un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 6. panta un 7. panta ceturtās daļas prasībām atbilstoši pievienotajai formai;
  • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstāko izglītību apliecinošs dokuments iegūts ārvalstīs, jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments);
  • kandidātiem, kas tiks aicināti uz atlases procesa otro kārtu, papildus būs jāiesniedz un jāprezentē (~ 20 min.) stratēģiskais redzējums par SIA “Rīgas 1. slimnīca” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem un valdes lomu stratēģijas izstrādē un ieviešanā un pārmaiņu vadībā, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

 

Informācijai: valdes locekļa mēnešalga 4 950 euro (bruto).

 

SIA “Rīgas 1. slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā: Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības pārvaldes priekšniece, departamenta direktores vietniece Inga Solovjova, Rīgas Stradiņa universitātes Administrācijas un attīstības prorektors Toms Baumanis, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas valdes loceklis Jānis Birks, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta deleģēts pārstāvis, AS “Repharm” valdes loceklis un korporatīvais vadītājs Jānis Vanags. Komisiju vada Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece Rita Logina.

Pretendentiem jāpiesakās līdz