Satiksmes un transporta lietu komitejas kompetencē ir:

  • sabiedriskais transports un tā attīstība;
  • ielas un ceļi;
  • kontroles īstenošana Rīgas domes Satiksmes departamentā;
  • Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas un Rīgas domes Pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas atļauju izsniegšanas komisijas darba kontrole;
  • sadarbība ar Rīgas pašvaldības policiju.