SĒŽU DARBA KĀRTĪBAS:

KOMITEJAS SASTĀVS:

Satiksmes un transporta lietu komitejas kompetencē ir:

  • sabiedriskais transports un tā attīstība;
  • ielas un ceļi;
  • kontroles īstenošana Rīgas domes Satiksmes departamentā;
  • Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas un Rīgas domes Pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas atļauju izsniegšanas komisijas darba kontrole;
  • sadarbība ar Rīgas pašvaldības policiju.

Ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.114 noteikts, ka Satiksmes un transporta lietu komitejā var darboties 17 deputāti.