Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka Edvarda Smiltēna kompetence ir veicināt Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbību ar Pierīgas pašvaldībām. 

Sadarbībā ar Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku Vilni Ķirsi, kura atbildībā ir satiksmes, transporta un pilsētas attīstības jautājumi, izstrādāt priekšlikumus Rīgas un Pierīgas kopīgo transporta problēmu risinājumiem. 

Ierosināt savā atbildības jomā esošo jautājumu izskatīšanu Rīgas domes sēdēs.