Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
05.09.2022.-19.09.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu Koku ciršanai Rīga, Valmieras iela 41 (kadastra apzīmējums 0100 037 0132)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.08.2022. sēdes protokols Nr. 35, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Valmieras ielā 41 (kad. apzīmējums 0100 037 0132) paredzēts cirst 2 gobas ∅ 24, 31cm.

  • Objekts – Palīgēkas būvniecība
  • Adrese – Rīga, Valmieras iela 41 (kadastra apzīmējums 0100 037 0132)
  • Zemesgabala īpašnieks – Fiziska persona

Saistībā ar plānoto palīgēkas būvniecību Rīgā, Valmieras ielā 41 (kad. apzīmējums 0100 037 0132) paredzēts cirst 2 gobas ∅ 24, 31cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" grafisko karti "Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" zemesgabals atrodas dzīvojamās un perimetrālās apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Būvprojekta mērķis ir izvietot palīgēku zemesgabala dziļumā, lai pie Valmieras ielas nākotnē varētu plānot galveno ēku.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 05.09.2022. līdz 16.09.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 16.09.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53 vai pie koku ciršanas ierosinātāja, kontaktpersona: Arvis Pilenieks, t. +37126478430.

Aptaujas anketa

Infomācija