Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
06.09.2022-19.09.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Arēnas iela 1 (kadastra apzīmējums 0100 024 0072)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.08.2022. sēdes protokols Nr. 35, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Arēnas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 024 0072) paredzēts cirst 81 koku:

  • 76 baltos vītolus ø 18, 18, 13, 16, 13, 14, 16, 20, 20, 25, 26, 17/22, 19/14, 18/12, 19, 27, 18, 28, 21, 21, 22, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 14, 14, 14, 14, 17, 17, 16, 16, 16, 19/19, 20, 20, 20, 19/20/15, 17/22, 18, 15/22, 16, 28, 27, 23, 23, 25, 6/9/7/5/9/23/22/12/14/18/25/21, 22/13, 21, 15, 15, 15, 15, 15, 18, 18, 18, 12/14/14/27/16, 20, 12/16/15/20/16/11/14, 18/25/9/10, 17, 14, 14, 14, 16, 16, 13, 22, 21, 16, 17 cm;
  • 1 blīgznu ø 11/14/16 cm;
  • 4 bērzus ø 13, 15, 18, 32 cm.

 

  • Objekts – Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecība
  • Adrese – Rīga, Arēnas iela 1 (kadastra apzīmējums 0100 024 0072)
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA ''MERKS"

Saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecību, piebraucamo ceļu un auto novietņu izveidi Rīgā, Arēnas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 024 0072) paredzēts cirst 81 koku:

  • 76 baltos vītolus ø 18, 18, 13, 16, 13, 14, 16, 20, 20, 25, 26, 17/22, 19/14, 18/12, 19, 27, 18, 28, 21, 21, 22, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 14, 14, 14, 14, 17, 17, 16, 16, 16, 19/19, 20, 20, 20, 19/20/15, 17/22, 18, 15/22, 16, 28, 27, 23, 23, 25, 6/9/7/5/9/23/22/12/14/18/25/21, 22/13, 21, 15, 15, 15, 15, 15, 18, 18, 18, 12/14/14/27/16, 20, 12/16/15/20/16/11/14, 18/25/9/10, 17, 14, 14, 14, 16, 16, 13, 22, 21, 16, 17 cm;
  • 1 blīgznu ø 11/14/16 cm;
  • 4 bērzus ø 13, 15, 18, 32 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas centra apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar Rīgas domes 15.12.2017. saistošo noteikumu Nr.21 "Skanstes apkaimes teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteiktumi" 1. pielikumu "Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi" minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jaukta centra apbūves teritorija (JC34), līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 06.09.2022. līdz 19.09.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.09.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53 vai pie koku ciršanas ierosinātāja, SIA “MERKS”, kontaktpersona: Kristaps Ancāns, tālr.: +37167373380, e-pasts: kristaps.ancans@merks.lv

Aptaujas lapa

Informācija