Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
06.06.2023.-19.06.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Mūkusalas iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 050 2037)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.05.2023. sēdes protokols Nr. 18, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Mūkusalas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 050 2037) paredzēts cirst 2 liepas ø 65 cm un ø 65 cm.

  • Objekts – Biroja ēkas jaunbūve
  • Adrese – Rīga, Mūkusalas iela 11 (kadastra apzīmējums  0100 050 2037)
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA “Mūkusalas māja”

Saistībā ar teritorijas kopšanu un plānoto būvniecību Rīgā, Mūkusalas ielā 11  (kadastra apzīmējums 0100 050 2037) paredzēts cirst 2 liepas ø 65 cm un ø 65 cm.

Saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības 15.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” grafiskās daļas pielikumu “Funkcionālais zonējums” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas centra apbūves teritorija (JC8), līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana, iestādot 1 Sarkano kļavu un atsevišķus košumkrūmus, kuru sastāvs tiks precizēts būvprojekta izstrādes laikā.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 06.06.2023. līdz 19.06.2023.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.06.2023. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +371 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46; Pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Mūkusalas ielā 11, kontaktpersona: Jānis Priede, tālr. +371 29218115