Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
19.09.2023.-02.10.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Tallinas ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 035 0037)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.08.2023. sēdes protokols Nr. 32, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Tallinas ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 035 0037) paredzēts cirst 1 bērzu ø 40/47 cm.

  • Objekts – vēsturiskās apbūves pārbūve un ēkas jaunbūve.
  • Adrese – Rīga, Tallinas iela 63 (kadastra apzīmējums 0100 035 0037)
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA “Tallinas 65”, reģistrācijas Nr. 40203052806

Saistībā ar plānoto vēsturiskās apbūves pārbūves un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves būvniecību un teritorijas labiekārtošanu Rīgā, Tallinas ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 035 0037) paredzēts cirst 1 bērzu ø 40/47 cm.

Koks aug tiešā tuvumā plānotajai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūvei, kas apgrūtina paredzēto darbu organizēšanu objektā, kā arī rada potenciālus draudus ēkai ekspluatācijas laikā.

Būvprojekta stadijā tiks izstrādāts detalizēts teritorijas labiekārtojuma un apzaļumošanas projekts.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana, iestādot 9 dižstādus (2 purva ozoli (Quercus palustris), 2 ošlapu kļavas (Acer negundo) 1 sudraba liepa (Tilia tomentosa) un 4 pensilvānijas oši (Fraxinus pennsilvanica) un veidojot jaunus apstādījumus.

Būvprojekta stadijā tiks izstrādāts detalizēts teritorijas labiekārtojuma un apzaļumošanas projekts.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 19.09.2023. līdz 02.10.2023.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 02.10.2023. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Pērses ielā 14-7, kontaktpersona: Harijs Alsiņš, tālr. +37126321805.