Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
26.03.2024.-08.04.2024.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 007 0096),  pie Mazās Monētu ielas 5, Rīgā

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.03.2024. sēdes protokols Nr. 10, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 007 0096),  pie Mazās Monētu ielas 5 paredzēts cirst augošos 3 bērzus ø 30, 31, 29 cm un 1 robīniju ø 34 cm.

  • Objekts – viesnīcas jaunbūve, B korpuss Kvartālā starp Tirgoņu, Mazā Jaunavu un Mazā Monētu ielām.
  • Adrese – Rīga, zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 007 0096), pie Mazās Monētu ielas 5
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA “Citra Development”, reģ.nr. 45403058722

Saistība ar plānoto būvniecību, kura paredzēta vairākos zemesgabalos (kadastra apzīmējumi 0100 007 0096; 0100 007 0098; 0100 007 0099; 0100 007 1000), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 007 0096), pie Mazās Monētu ielas 5 paredzēts cirst augošos 3 bērzus ø 30, 31, 29 cm un 1 robīniju ø 34 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas JC1 apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.03.2024. līdz 08.04.2024.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.04.2024. šādās vietās: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv; Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Citra Development”, kontaktpersona Edgars Eglītis, tālr. +37126028695.