Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
23.04.2024.-08.05.2024.

 Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Ieroču iela 12 (kadastra apzīmējums 0100 025 0104)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.04.2024. sēdes protokols Nr. 16, 1.2.2. §. publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Ieroču ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 025 0104) paredzēts cirst 1 Kanādas papeli ø 39 cm, 1 blīgznu ø 32 cm un 1 gobu ø 32 cm.

  • Objekts – Daudzīvokļu ēka.
  • Adrese – Adrese: Rīga,  Ieroču iela 12,
  • Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 025 0104,
  • Zemesgabala īpašnieks: Andis Zaube;
  • Koku ciršanas ierosinātājs: SIA “Commercial Real Estate Services”.

KOKA CIRŠANAS IEMESLS

Saistībā ar teritorijas kopšanu un plānoto būvniecību, Rīgā, Ieroču ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 025 0104) paredzēts cirst 1 Kanādas papeli ø 39 cm, 1 blīgznu ø 32 cm un 1 gobu ø 32 cm.

Ņemot vērā, ka zemesgabals, saskaņā ar “Rīgas Vēsturiskā Centra Aizsardzības Zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumiem”, atrodas perimetrālās apbūves teritorijā, tad jebkuras būvniecības ieceres realizācijai nepieciešama minēto koku ciršana.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas Dzīvojamās apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana, iestādot košumkrūmus projekta zaļajā zonā. Detalizēti apstādījumu risinājumi tiks izstrādāti tālākajā projektēšanas gaitā.

Publiskā apspriešana notiek no 23.04.2024. līdz 08.05.2024.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.05.2024. šādās vietās: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53;

  1. pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Ieroču ielā 12, kontaktpersona: Matīss Mūrnieks, tālr. +371 20031113.

Informāciju par pieņemtajiem lēmumiem iespējams skatīt sadaļā: Koku ciršanas ieceru publisko apspriešanas rezultāti