Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
23.04.2024.-07.05.2024.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, balasta dambī 34 (kadastra apzīmējums 0100 062 0073)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.03.2024. sēdes protokols Nr. 12. publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Balasta dambī 34 (kadastra apzīmējums 0100 062 0073 paredzēts cirst 1 gab. bērzu ø 43 cm.

  • Objekts – Ēkas pārbūve ar lietošanas veida maiņu un teritorijas labiekārtošanu.
  • Adrese – Adrese: Rīga,  Balasta dambis 34,
  • Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 062 0073,
  • Zemesgabala īpašnieks – koka ciršanas ierosinātājs: SIA “Ķīpsalas Keramika”.

KOKA CIRŠANAS IEMESLS

Saistībā ar plānoto ēkas pārbūvi ar lietošanas veida maiņu (projektētais lietošanas veids 1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas) un teritorijas labiekārtošanu Rīgā, Balasta dambī 34 paredzēts cirst 1 gab. bērzu ø43 cm.

Saskaņā ar Rīgas Domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas jauktas apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana, iestādot 4 dižstādus - purva ozolus (Quercus palustris), kā arī veidojot jaunus apstādījumus.

Publiskā apspriešana notiek no 23.04.2024 līdz 07.05.2024.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 07.05.2024. šādās vietās: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53;

pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Pērses ielā 14-7, kontaktpersona: Alsins Architecture Latvija SIA, Harijs Alsiņš, tālr. +37126321805.

Informāciju par pieņemtajiem lēmumiem iespējams skatīt sadaļā: Koku ciršanas ieceru publisko apspriešanu rezultāti