Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
10.02.2023.-23.02.2023.
VIEDOKĻU APKOPOJUMS

No šī gada 10. februāra līdz 10. martam notika būvniecības ieceres Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, kadastra apzīmējums 0100 024 2079 publiskā apspriešana. Tās laikā sabiedrība aktīvi pauda savu viedokli.

Publiskā apspriešana koku ciršanai Krišjāņa Valdemāra ielā b/n, kadastra apzīmējums 0100 024 2079

No šī gada 10.02. līdz 23.02. notiek koku ciršanas atļaujas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā b/n publiskā apspriešana.

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.11.2022. sēdes protokols Nr. 48, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 024 2079) paredzēts cirst 1 kļavu ø 25 cm, 1 liepu ø 24 cm, 4 blīgznas ø 30, 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 17/10 cm (celma caurmērs 24 cm) un kokus, kuru celma caurmērs nav sasniedzis 20 cm.

Objekts – Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve

Adrese – Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela b/n (kadastra apzīmējums 0100 024 2079)

Zemesgabala īpašnieks – SIA “ILI Investments”

Saistībā ar plānoto būvniecību Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 024 2079) paredzēts cirst 1 kļavu ø 25 cm, 1 liepu ø 24 cm, 4 blīgznas ø 30, 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 17/10 cm (celma caurmērs 24 cm) un kokus, kuru celma caurmērs nav sasniedzis 20 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas Jauktas apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēti jauni stādījumi, iestādot dažādu sugu krūmu stādījumus, piecus kokus.

Iepazīties ar materiāliem par plānoto koku ciršanu iespējams:

  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv;
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv;
  • Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
  • Pie koku ciršanas ierosinātāja kontaktpersona: Anita Albrante, tālr. 29272684.

Koku ciršanas publiskās apspriešanas laikā no 10.02.23. līdz 23.02.23. atsauksmes un viedokli iespējams iesniegt:

  • Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 23.02.2023. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Rīgā, Dzirnavu iela 140 vai jebkura Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kaste pie ieejas durvīm),
  • vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām" - "sabiedrības līdzdalība"

Būvniecības ierosinātājs: SIA ILI INVESTMENTS reģ. Nr. 40003925911,  Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4, atbildīgā persona Kaspars Johansons, tel. +371 26260174

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “Projektu birojs Grietēns un Kagainis” reģ. Nr. 40003454812  Cepļa iela 22b, Rīga, atbildīgā persona Aivars Kagainis, tel. +371 29227116.